Per-Eive inspiratör

Per-Eive Berndtsson inspiratör

Från den 1/9 2019 kommer Per-Eive att som en del av sin tjänst (ca 30%) arbeta
som inspiratör för EFS. Han kommer då att vara tillgänglig för att besöka de
föreningar, församlingar, skolor från hela kristeneheten, som kallat honom till
olika typer av till olika typer av samlingar; gudstjänster, bibelhelger, ledardagar,
bibelskolor, seminarier, etc. Här följer några exempel på teman/ämnesområden
som han kan tala över:

 • Allmänkristen uppbyggelse
 • Själavård
 • Ledarskap
 • Bönens vändpunkter
 • Gåvoupptäckande
 • Att fungera i nådegåvor
 • Profetisk bön
 • Att utveckla en intimitet med den Helige Ande
 • Keltisk kristendom
 • Bli en vanlig ovanlig människa
 • Vardagskristendom
 • Församlingsplantering
 • Församlingsutveckling
 • Gamla testamentet blev nytt - steg in i Guds närvaro
 • Den yttersta tiden och tidens tecken
 • Rättfärdighetsmedvetande
 • Guds plan med det judiska folket
 • Genomgång av bibelböcker t. ex:
  • Apostlagärningarna
  • Romarbrevet
  • Efesierbrevet
  • Daniels bok, m. m.             

Per-Eive är också författare till böckerna:

 • Förvandlingen av hårda bud till mjuka
 • Vindarna från väster - lärdomar från den keltiska kyrkan
 • Växande tro
 • Bli en vanlig ovanlig människa

Och (tillsammans med Torbjörn Larspers) redaktör för boken:

 • Fler nya skott från gamla rötter

Är ni intresserade av att kontakta Per-Eive, tveka inte på att höra av er till:

Per-Eive Berndtsson
Tel 0733-122221
per-eive@kornhill.se

Debiterat arvode för kallande församling/skola etc går oavbrutet till
Kornhillskyrkan för att täcka hans ordinarie lönekostnader.