Per-Eive inspiratör

Per-Eive Berndtsson inspiratör

Från den 1/9 2019 kommer Per-Eive att som en del av sin tjänst (ca 30%) arbeta
som inspiratör för EFS. Han kommer då att vara tillgänglig för att besöka de
föreningar, församlingar, skolor från hela kristeneheten, som kallat honom till
olika typer av till olika typer av samlingar; gudstjänster, bibelhelger, ledardagar,
bibelskolor, seminarier, etc.
Efter över 40 år i församlingstjänst och 14 år som bibelskolelärare, spänner undervisningen över ett ganska brett spektra.
Här följer några exempel på teman/ämnesområden som han kan tala över:

 • Allmänkristen uppbyggelse
  • Guds namn och egenskaper
  • Guds rike - sanningsriket
  • Mötet med Guds härlighet
  • Fem olika bilder av Jesus - en nådens ordning
  • Ett liv i nåd
  • Herren som min herde
  • Att leva i Jesu försoning
  • Kallad att välsigna
  • Pengarna och hjärtat
  • Spirande, växande, tvivlande, förlorad, kämpande, omvänd och segrande tro
  • Basundervisning om; dopet, tron, nattvarden, församlingen och bönen
  • Kyrkoårets olika teman
 • Genomgång av bibelböcker t. ex:
  • Nehemja
  • Daniel
  • Apostlagärningarna
  • Romarbrevet
  • Efesierbrevet
  • Filipperbrevet
  • Kolosserbrevet
  • 1:a Johannes brev
 • Rättfärdighetsmedvetande
  • Att möta Guds kärlek i Kristus
  • Den gamla och nya människan
  • Fri från lagens förbannelse
  • Att vara himmelrik
  • Min nya identitet i Kristus
  • Att få en rätt bild av mig själv
 • Lär känna den Heliga Ande
  • Vem är den Helige Ande och vad vill han göra
  • Att bli fylld med den Heliga Ande
  • Utveckla intimitet med Anden
  • Naturligt-övernaturligt
  • Samarbeta med den Heliga Ande
  • Låt dig ledas av Anden
  • Hinder och möjligheter för Anden i mitt liv
  • Varför sker det inte mer av under och tecken
 • Gåvoupptäckande - naturgåvor, nådegåvor och tjänstegåvor
  • Du är begåvad - upptäck dina gåvor
  • Förstå vem du är - bejaka din personlighet
  • Praktisk workshop om hur man fungerar i nådegåvor
  • Lär dig fungera i din tjänstegåvor
  • Alla kristna kan höra från Gud och profetera
 • Bönens vändpunkter
  • Ett liv i lovsång och tillbedjan
  • Vår Fader - Bönernas bön
  • Profetisk bönetjänst
  • Att ha mandat att be
  • Uthållig bön
  • Skapande bön
 • Själavård
  • Lär dig att älskas av Gud
  • Att finna sig själv
  • Att få rätt gudsbild
  • Bli fri från förkastelse
  • Vägen till gemenskap
  • Att kunna förlåta sig själv
  • Befrielsetjänst
 • Bli en vanlig ovanlig människa
  • Mänsklig varelse eller mänsklig görelse
  • De två viktigaste orden i mitt liv
  • Att vara Jesu tjänare, medarbetare och vän
  • Vanliga och speciella dagar 
 • Ledarskap
  • Kristet föräldrarskap
  • Träning av förbedjare
  • Träning av smågruppsledare
  • Tio sanningar om förbön
  • Tio sätt att misslyckas med smågrupper
  • Livslångt ledarskap
  • Andligt ledarskap med Moses som förebild
  • Andligt ledarskap med Nehemja som förebild
  • Fyra lögner från Helvetet
  • Att förstå den andliga striden - kamp på rätt arena
 • Keltisk kristendom
  • Att ha en holistisk tro
  • Kulturrelevant mission
  • Ett liv i Guds närvaro
  • Keltiska kloster - ett sätt att utbreda Guds rike
  • Den inre och den yttre resan
  • Att möta Gud i skapelsen
  • Pilgrimsvandringar
  • Profetisk bön
 • Vardagskristendom
  • Ett liv i takt med Herren
  • Att finna Gud på min arbetsplats
  • Betydelsen av att äta tillsammans
  • Att vara kristen i en värdslig kultur
  • Vanliga och speciella dagar
  • Vad innebär en kristen livsstil
  • Jesu frestelser och våra
  • Personlig evangelisation
  • Utläggningar om biblisk person ett andligt föredöme;
   Henok, Abraham, Jakob, Josef, Mose, Simson, Gideon, Daniel,
   Jona, Nehejma, Ester, Haggai, Maria, Johannes Döparen,
   Marta & Maria, Natanael, Petrus, Johannes, Tomas och Paulus
 • Gamla testamentet blev nytt - ett steg in i Guds närvaro
  • Hur skall man läsa Gamla Testamentet idag
  • Bibeln som resehandbok
  • Att finna Kristus i Gamla Testamentet
  • Tabernaklet - en hjälp för mig att komma in i Guds närvaro
 • Kyrkohistoria
  • Keltisk kristendom
  • Herrnhutismen
  • Pietismen
  • Väckelseprästerna
  • Förhistorien till 1800-talets svenska folkväckelse
 • Församlingsplantering
  • Varför behövs nya församlingar
  • Hur skall den nya gemenskapen se ut
  • Hur startar man en ny församling
  • Egenskaper för en församlingsplanterare
 • Församlingsutveckling
  • Omvändelse - vad är det?
  • Olika vägar till omvändelse
  • Församlingens olika dimensioner
  • Evangelisationen & missionens plats i församlingen
  • Att samverka med Gud
  • Vision, passion & verklighen
 • Den yttersta tiden och tidens tecken
  • Bibelns möjliga framtidsscenarier
  • Himmel och jord och Jesu ord
  • Tidstecken för vår tid
  • Tecken bland folken, religösa tecken, politiska tecken
   och tecknet Israel
 • Israels plats i Guds plan
  • Israel i Guds plan genom fyra tusen år
  • Vad innbär det att vara Guds egendomsfolk?
  • Israel och kyrkan
  • Israel och tidens tecken

Per-Eive är också författare till böckerna:

 • Förvandlingen av hårda bud till mjuka
 • Vindarna från väster - lärdomar från den keltiska kyrkan
 • Växande tro
 • Bli en vanlig ovanlig människa
 • St Patrick & St Columba - två andliga ledare

Och (tillsammans med Torbjörn Larspers) redaktör för boken:

 • Fler nya skott från gamla rötter

Är ni intresserade av att kontakta Per-Eive, tveka inte på att höra av er till:

Per-Eive Berndtsson
Tel 0733-122221
per-eive@kornhill.se

Debiterat arvode för kallande församling/skola etc går oavbrutet till
Kornhillskyrkan för att täcka hans ordinarie lönekostnader.