Aktuellt

Årsmöte

2021-01-18

Välkommen på årsmöte.

Torsdagen den 11 mars kl. 19.00


Eftersom årsmötet i år kommer att ske digitalt behöver vi lite längre att förbereda oss och årsmötet kommer att hålla den 11/3  istället för den 11/2 som tidigare annonser. 
Information om hur det praktiskt kommer att fungera samt budget och årsberättelse kommer att skickas ut ca 3 veckor inom mötet. 

Varmt välkomma på digitalt årsmöte den 11/3  kl. 19.00.

Bespeja landet

2021-01-01

Temaserien:

"Fem söndagar under januari och februari går vi ii temaserien" Bespeja landet "! Varför gör vi det?

Kornhillskyrkan på väg ii en ny säsong. Vår församling, vår stad och vår värld möter en tid (ett år) som vi inte riktigt vet vad det kommer innebära. Vi kan emellertid lita på att Jesus kommer oss till mötes därifrån!

Tanken med den här predikoserien är att vi får ta utgångspunkten i spejarna från 4 Mosebok 13, utifrån det får vi smaka de frukter vi ”anar” Gud har för oss som församling. Låt oss nu tillsammans gå i ett nytt år, fyllda av hopp och förväntan! "

2021-01-03 Intro: Att speja

2021-01-17 Familj

2021-01-31 Bön & Tillbedjan

2021-02-14 Anden & Ordet

2021-02-28 Uppdrag: Guds sändning

Livets frågor på 75 minuter

2021-01-10

- Vilka frågor ligger på ditt hjärta? - Livets Frågor 

"Livets Frågor" har nu varit igång med öppna digitala möten under några månader. Vi har behandlat olika typer av ämnen och haft givande samtal över nätet. Det har varit roligt och vi vill tacka alla som deltar på ett eller annat sätt. Men vi vill också vara att tänka över vad  ni  vill att vi ska ta upp under våren. 

Vi startar igen  söndagen den 10 januari kl. 18:00  och har planerat att under våren fortsätta med digitala träffar 2: a söndagen i månaden . Det inledande ämnet kommer att vara:  Människa, vem sätter ditt värde? Hur ser vi på oss själva och våra medmänniskor? Vad får vår inställning för konsekvenser? Vilka olika tolkningar kan vi se och hur yttrar de sig? Detta är exempel på frågeställningar som kan tas upp under kvällen.

För kommande träffar har arbetsgruppen tagit fram förslag på ett antal ämnen som skulle kunna vara intressanta att diskutera. Läs gärna igenom listan och låt oss veta vad du tycker.

 • Lidandet och ”korset”  - därför och varför. Hur visar sig detta i våra liv som kristna?
  ·         Hur kan man höra Guds röst?  Hur vet vi att det är Guds röst? Finnar riskerar att vi tar fel?
  ·         Förstår du vad du läser?  Om att läsa Bibeln
  ·         Varför kristen?  - Vad vet vi om trons försvar? Hur tillämpar vi det vi vet?
  ·         Tron i vardagen  - Vilka konsekvenser får den?
  ·         Lydnad och tillit  - Hur yttrar sig detta i våra liv och hur kan vi stärka varandra?
  ·         Att helga vilodagen / söndagen  -  Gör vi det?I så fall hur? Vad gör det i praktiken? Vad menade Gud med detta bud?
  ·         Synd och rättfärdighet  - Förlåtna syndare. Hur kan vi förstå det och hur ska vi tänka kring våra utmaningar och brottningsmatcher?
  ·         Gud och pengar  - välstånd och efterföljelsen. Hur hanterar vi brist och överflöd? Hur kan vi skapa ett sunt förhållande till det materiella?
  ·         Skapelse och evolution  - Finns det en automatisk motsättning? Vad lär skolan ut? Hur kan vi möta fördomar från icke troende?
  ·         Hur kan vi förhålla oss till ”världens” influenser?  Vi överöses med råd;problematiska spel, filmer, underhållningsprogram och utövanden som inte är förenliga med Guds ord. Hur hanterar vi det i familjen, på arbetsplatsen etc.?

 

Vad ligger på ditt hjärta? Är detta ämnen du skulle vilja diskutera i Livets Frågor? Är det något ämne / några ämnen som tilltalar gräva extra? Har du andra förslag? Låt oss gärna veta så att vi tillsammans sätter agendan.

Du kan antingen svara i WhatsApp eller skicka ett mail till  hans.lundaahl@gmail.com , 0709 415541

Välkommen till givande samtal om Livets Frågor!

Länken: Klicka här

 

 

 

Församlingens bönevecka 1-7/2

2021-02-01

Vecka 5 (1-7 / 2) har vi en bönevecka i församlingen! Vi inleder med gemensam bön via zoom söndagen 31/1 och sedan avslutas veckan med stafettbön under helgen. Mer information kommer, men boka in detta.

Söndagsgudtjänsten sänds klockan 11.00 i vår youtubekanal.

2020-03-18

Har du behov av stöd eller samtal, kontakta någon av våra präster:

Hans Lundaahl eller Jonatan Wolfbrandt (se fliken Medarbetare )

Vi sänder varje söndag våra gudstjänster i vår youtubekanal från klockan 11.00.

Klicka här så kommer du direkt till länken 

 

Lyssna gärna till inspelade predikningar, som du hittar längst ner under Gudstjänstfliken   

 

Kornhills Tisdagsbön

2021-01-05

 

Vi vill nu prova att lägga till vår tisdagsbön klockan 18.00 på zoom.

Du är hjärtligt välkommen att delta.

Klicka här så kommer du in på länken.

 

 

Nattvard under Coronapandemin

2021-01-27

Vi vill erbjuda dig personlig nattvard på tisdagar mellan 14-15.30. Passar inte tiden så finns möjligheten att höra av sig och boka annan tid. Du bokar din tid till Jonatan Wolfbrandt 070440 228 9

Erikshjälpen

2019-08-22

Vi samarbetar med Erikshjälpen i Halmstad

Läs mer här