Familj

Äktenskapet

Äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud i skapelsen och bekräftat av Jesus i Matteus 19. Guds mål för äktenskapet är att det ska vara hela livet men idag är det ingen självklarhet att det blir så. Vi vill i Kornhillskyrkan värna och vårda äktenskapet genom

 - Undervisning utifrån bibeln
 - Rekommendera deltagande i äktenskaps och dialogkurser, se följande organisationer

   livfam.org
   aktenskapsdialog.se
   sensus.se/prep

Familjen

I Kornhillskyrkan arbetar vi aktivt med familjen. Vi brinner för att våra barn och ungdomar skall få en egen, presonlig tro och vi tror att familjen har en nyckelroll i detta.

Vi har flera smågrupper där familjer träffas och delar tron mitt i vardagen.
Är du/ni intresserade av att vara med? Skriv till info@kornhill.se

Våra gudstjänster på söndagar vill ha fokus på alla generationer, där vi börjar gudstjänsten tillsammans. Varje söndag finns samlingar för barn mellan 4-14år läs mer om det här

Vi rekommenderar varmt olika aktiviteter för familjen genom Kings kids. Mer information hittar du på kingskids.se