Kalender

Du är varmt välkommen att vara med på våra gudstjänster! Vi har gudstjänst varje söndag kl 11.00.
Våra gudstjänster präglas av lovsång, undervisning med förankring i Bibeln och förbön. 

- Varje tisdag är det bön kl 18.00

- Varje söndag innan gudstjänsten är det bönesamling i ungdomslokalen ca kl 10.15.

- Morgonbön är schemalagt i kapellet mån-fre 8.15-8.30 och under onsdagen 8.15-9.00

Varmt välkomna dit!

 

 


Söndag, Februari 23

11:00
Gudstjänst med nattvard, Hans Lundaahl

Tisdag, Februari 25

18:00
Bön, .

Torsdag, Februari 27

18:00
Veckomässa, Hans Lundaahl, följt av en enkel måltid

Söndag, Mars 1

11:00
Gudstjänst,, Per-Eive Berndtsson

Tisdag, Mars 3

18:00
Bönevandring, på Vallås

Torsdag, Mars 5

18:00
Veckomässa, Per-Eive Berndtsson, följt av en enkel måltid

Lördag, Mars 7

00:00
Församlingsmöte, .

Söndag, Mars 8

11:00
SALT-gudstjänst, Jennifer Nilsson

Tisdag, Mars 10

18:00
Bön, .

Onsdag, Mars 11

18:00
Upptäck dina, tjänstegåvor

Torsdag, Mars 12

18:00
Veckomässa, Hans Lundaahl, följt av en enkel måltid

Söndag, Mars 15

11:00
Gudstjänst,, Hans Lundaahl

Tisdag, Mars 17

18:00
Bön, .

Torsdag, Mars 19

18:00
Veckomässa, Per-Eive Berndtsson, följt av en enkel måltid

Söndag, Mars 22

11:00
Gudstjänst, .

Tisdag, Mars 24

18:00
Bön, .

Torsdag, Mars 26

18:00
Veckomässa, Hans Lundhaal, följt av en enkel måltid

Söndag, Mars 29

11:00
Gudstjänst, Per-Eive Berndtsson