Kalender

Du är varmt välkommen att vara med på våra gudstjänster! Vi har gudstjänst varje söndag kl 11.00.
Våra gudstjänster präglas av lovsång, undervisning med förankring i Bibeln och förbön. 

- Varje tisdag är det bön kl 18.00

- Varje söndag innan gudstjänsten är det bönesamling i ungdomslokalen ca kl 10.15.

- Morgonbön är schemalagt i kapellet mån-fre 8.15-8.30 och under onsdagen 8.15-9.00

Varmt välkomna dit!

 

 


Torsdag, November 14

18:00
Veckomässa Hans Lundaahl och Lisbeth Gustavsson, följt av kvällsmat

Söndag, November 17

11:00
Gudstjänst, Reine Jansson
13:30
Samling med , Engelsktalande gruppen

Tisdag, November 19

18:00
Församlings, bön

Torsdag, November 21

18:00
Veckomässa, Hans Lundaahl, följt av kvällsmat

Lördag, November 23

10:00
Allkristen bönedag , i Frälsningsarmén (09-15)

Söndag, November 24

11:00
Gudstjänst med nattvard, Magnus Persson

Tisdag, November 26

18:00
Församlings, bön

Onsdag, November 27

18:00
Inspirationskväll , upptäck dina nådegåvor

Torsdag, November 28

18:00
Veckomässa, Per-Eive Berndtsson, följt av kvällsmat

Söndag, December 1

11:00
Gudstjänst, Per-Eive Berndtsson
18:00
Samling med, Engelsktalande gruppen

Tisdag, December 3

18:00
Församlings, bön

Torsdag, December 5

18:00
Veckomässa, Per-Eive Berndtsson, följt av kvällsmat

Lördag, December 7

09:00
Utbildning och inspiration (9-13), med Håkan Sunnliden

Söndag, December 8

11:00
Gudstjänst, Håkan Sunnliden

Tisdag, December 10

18:00
Församlings, bön

Torsdag, December 12

18:00
Veckomässa Hans Lundaahl, följt av kvällsmat

Söndag, December 15

11:00
Gospelgudstjänst, Per-Eive Berndtsson samt Westcoast gospel
13:30
Samling med, Engelsktalande gruppen

Tisdag, December 17

18:00
Församlings, bön

Torsdag, December 19

18:00
Veckomässa, Hans Lundaahl, följt av kvällsmat

Söndag, December 22

11:00
SALT-gudstjänst, julfest, Jasmine Ytterstedt

Söndag, December 29

11:00
Gudstjänst med nattvard , Hans Lundaahl

Söndag, Januari 5

11:00
Gudstjänst, Lisbeth Gustavsson

Lördag, Januari 11

10:00
Församlingens böne- & fastedag (10-16), Kom och var med hela eller en del av dagen!

Onsdag, Januari 29

18:00
Lär känna dig själv, Upptäck dina naturgåvor!

Torsdag, Februari 13

18:00
Årsmöte, på kornhill

Onsdag, Mars 11

18:00
Upptäck dina, tjänstegåvor