Personlighetens upprättelse

Nästa kurs börjar den 19/9 – ny folder kommer i sommar

Som människa drabbar livet mig på olika sätt. Varje människa har upplevt många

positiva saker i sitt liv, men livet innehåller också en hel del svårigheter.
Jag kanske har blivit missförstådd, orättvist behandlad, misshandlad, sjuk, utarbetad,
deprimerad, eller har jag kanske ett dåligt självförtroende? Du kanske har
försökt lämna dessa saker bakom dig, men det är som om dessa saker sitter fast
och inte vill släppa taget. Om du vill tag i dessa sakerna, finns det nu en möjlighet.

I kursen ”Personlighetens Upprättelse ” kommer vi att fokusera våra blickar och
förväntningar på en god Gud, som vill hela oss från alla de negativa händelserna
i våra liv, som kanske har skapat sår, rädslor, besvikelse, brist på självförtroende,
som bäddar för många fysiska sjukdomar. Känner du igen dig, tveka inte att
gå kursen.
 

 

 

Anmälningsformulär - Personlighetens upprättelse