Kyrkskjuts till Gudstjänst på Kornhill

KORNHILLSKYRKANS BUSSTUR PÅ SÖNDAGAR

Hållplatser:

Kl 10:00 Spenshult (Adress: Spenshult 101, Oskarström)

Kl 10:20 Nikolai församlingshemmet (Adress: Karl XI:s väg 4, Halmstad)

Kl 10:30 Nyhemsgrillen (Adress: Malcusgatan 5, Halmstad)

Kl 10:45 Arena hotell (Adress: Strandvallen 5, Halmstad)

Antal passagerare begränsas av antal säten med säkerhetsbälten.

Bussen gör inga avvikelser från den planerade rutten.

Bussen kör från Kornhill kl 13.20

Ring för anmälan till kyrkskjuts på telefonnr 035-144180

-------------------------------------------------------------------------------

KORNHILLS CHURCH´S BUS ROUTE ON SUNDAYS

Bus schedule:

10:00 Spenshult (Adress: Spenshult 101, Oskarström)

10:20 Nikolai church hall (Adress: Karl XI:s väg 4, Halmstad)

10:30 Nyhemsgrillen (Adress: Malcusgatan 5, Halmstad)

10:45 Arena hotell (Adress: Strandvallen 5, Halmstad)

The number of passengers is limited to seatbelt availability.

The bus is not allowed to deviate from this planned route.

The bus drives from Kornhill at 13.20 PM

Call for transport to the church on telephonenumber 035-144180