Kyrkskjuts till Gudstjänst på Kornhill

KORNHILLSKYRKANS BUSSTUR PÅ SÖNDAGAR

Hållplatser:

  1. Knebildstorp kl. 10:15
  2. Nikolai församlingshemmet KL. 10:30
  3. Simmons Livs kl.10:45
  4. Arena hotell kl. 10:55

Antal passagerare begränsas av antal säten med säkerhetsbälten.

Bussen gör inga avvikelser från den planerade rutten.

Ring för anmälan till kyrkskjuts på telefonnr 035-144180

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

KORNHILLS CHURCH´S BUS ROUTE ON SUNDAYS

Bus stops:

  1. Knebildstorp 10:15
  2. Nikolai church hall 10:30
  3. Simmons Livs 10:45
  4. Arena hotel 10:55

 

The number of passengers is limited to seatbelt availability.

The bus is not allowed to deviate from this planned route.

Call for transport to the church on telephonenumber 035-144180