Att dela evangeliet - Utrustningsseminarie

Den 17/10 kommer Martin Alexandersson till oss. Han predikar i gudstjänsten och kl 13.30 håller Martin i ett pass om att dela evangeliet! Vi lever i en tid av möjligheter, där Gud sänder dig och mig ut till våra medmänniskor. Det gör Han i Sitt namn och Sin kraft.

Martin arbetar på EFS Sverigeavdelning med bl.a. kurser som Sänd och Nyplanteringsakademin, han står också själv i ett nyetableringsarbete i Göteborg. Under detta undervisningspass utrustas vi i hur vi konkret kan dela evangeliet.Vi räknar med att hålla på till 15.00.

Låt dig utmanas och inspireras.

Vid frågor, kontakta Jonatan Wolfbrandt.