Kvällsbibelskola hösten 23

Vi är så glada att kunna starta en kvällsbibelskola till nu under hösten. Vill du växa som lärjunge, fördjupa dig i bibelordet och utmanas i tron så tror vi detta är något för dig!

Höstens kurs består av 8 tillfällen uppdelade i tre sjok under rubrikerna: "Jesus", Människan - Guds avbild" samt "Evigheten och yttersta tiden". Jonatan Wolfbrandt, präst i Kornhillskyrkan, är kursansvarig och vi är glada att ha med lärare som Jan Sköld, Tomas Seidal och Reine Jansson. 

Upplägg:
Kvällsbibelskolan börjar den 31/8 och håller sedan på varannan torsdag fram till vecka 49 (7/12) som är sista tillfället. Även om det är fritt att komma på enskilda tillfällen ser vi gärna att du anmäler dig eftersom kursen är utformad som en helhet och du då får vara en del av gruppen som gör resan tillsammans. 

Kostnad:250kr för hela terminen.

Tid: Torsdagar kl 19-20.45 (som senast)

Anmälan: Till Jonatan Wolfbrandt (jonatan.wolfbrandt@efs.nu)

 

Varmt välkommen!