Temaserie: Ett folk på uppdrag

Under hösten spenderar vi som församling tio söndagar tillsammans under rubriken "Ett folk på uppdrag". Gudstjänsterna och övriga samlingar börjar öppnas upp och vi kan förhoppningsvis äntligen ta en del av de steg vi längtat efter. Vi tror det är en unik tid för oss att kliva in i och samlas kring det uppdrag som vår Herre gett oss i den här världen. Därför ägnar talar vi om det och vill också uppmuntra att leva ut uppdraget där du är i bön och handling! Välkommen med, vi är ett folk på uppdrag med Jesus till den här staden och den här världen!

Med den här temaperioden vill vi både samlas runt att vårt uppdrag är tillsammans och att vi faktiskt har ett uppdrag som församling! Vi samlas tillsammans av en anledning. Vi är här för den här världens skull! Låt oss fyllas av hopp och tro på vad den allsmäktige Guden vill göra med och genom oss. Du är viktig!

 

(Du kan lyssna på inspelade predikningar på vår gudstjänstsida och soundcloud om du missat en gudstjänst, vill repetera eller inte bor i närheten. En inspelning kan emellertid aldrig ersätta det gemensamma gudstjänstfirandet, tillbedjan och samlingen kring Ordets förkunnelse.)