Temaserie: Gud - Vem är Han egentligen?

Vi har förmånen att få börja året med att ställa in blicken på Gud! Vem är Gud? Det är en stor fråga som vi aldrig kommer kunna besvara fullständigt. Vi vill emellertid ägna den här tiden åt att tala om Honom, vem Han är och vad Han säger om sig själv.
I Bibeln hittar vi många namn på Gud och alla talar på sina sätt om vem
Han är. I den här serien kommer vi zooma in på förbundsnamnen, de namn som är kopplade till Gudsnamnet ”HERREN” eller ”Jahve” på hebreiska. Vi vill vara en församling som känner vår Far. Att vi vet vad som karaktäriserar Honom och därmed också Hans folk!

 

2/1 ”Jag Är den Jag Är” 
9/1 ”Herren vår försörjare”  
16/1 ”Herren vår läkare”  
23/1 ”Herren vårt baner/seger”  
30/1 ”Herren vår frid”  
6/2 ”Herren vår rättfärdighet”  
20/2 ”Herren är min herde”  
27/2 ”Herren är närvarande”

 

(Du kan lyssna på inspelade predikningar på vår gudstjänstsida och soundcloud om du missat en gudstjänst, vill repetera eller inte bor i närheten. En inspelning kan emellertid aldrig ersätta det gemensamma gudstjänstfirandet, tillbedjan och samlingen kring Ordets förkunnelse.)