Temaserie: Kyrka som motkultur

Vi predikar just ni igenom 1 Thessalonikerbrevet. Det är förmodligen Paulus första brev och är skrivet till en kyrka som är trängd och utsatt på många sätt. Vi kallar serien ”Kyrka som motkuktur”. Vi tror verkligen 1 Thessalonikerbrevet har mycket att säga oss idag, det är bl.a. det enda brevet där där de troende omtalas som föredömen för alla runtomkring (vers 1:7). 

 

(Du kan lyssna på inspelade predikningar på ItunesSpotify samt på vår gudstjänstsida och soundcloud om du missat en gudstjänst. Om du vill repetera det du hört eller inte bor i närheten. En inspelning kan emellertid aldrig ersätta det gemensamma gudstjänstfirandet, tillbedjan och samlingen kring Ordets förkunnelse.)