Temaserie: Leva med Jesus

Vi inleder hösten med en predikoserie som vi kallar ”Leva med Jesus”. Den fokuserar på konkreta områden där vi vill ledas av Jesus och bjuda in Honom i våra vardagsliv.

Jesus har svar och vägledning för de frågor vi möter idag! 

 

(Du kan lyssna på inspelade predikningar på ItunesSpotify samt på vår gudstjänstsida och soundcloud om du missat en gudstjänst. Om du vill repetera det du hört eller inte bor i närheten. En inspelning kan emellertid aldrig ersätta det gemensamma gudstjänstfirandet, tillbedjan och samlingen kring Ordets förkunnelse.)