Temaserie: Rotade i Jesus

Hösten inleds med riksdagsval (och Kornhillsläger). Mycket händer runt om i världen och en del vi tagit för givet ruckas nu. Vad innebär det för oss som Kyrka? Hur reagerar jag som kristen på det som försiggår? ”Rotade i Jesus” är en serie där vi går igenom Jesu bergspredikan från Matteusevangeliet kapitel 5-7. Här talar Jesus om förhållningssättet för de människor Han kallar in i sitt rike. Följ på en spännande och utmanande resa där vi dyker in i Jesu tidlösa undervisning!

 

 

(Du kan lyssna på inspelade predikningar på vår gudstjänstsida och soundcloud om du missat en gudstjänst, vill repetera eller inte bor i närheten. En inspelning kan emellertid aldrig ersätta det gemensamma gudstjänstfirandet, tillbedjan och samlingen kring Ordets förkunnelse.)