Temaserie: Vision och grundsatser

När vi nu börjar ett nytt år så kommer vi inledningsvis att fortsätta predika utifrån vår vision och de grundsatser som kommer med den. Vi vill se Guds rikes tillväxt, att människor kommer till tro på Jesus, att hela samhället påverkas! Spännande. Hur kan det se ut? Vi har börjat röra vi det här i slutet av 2022 och kommer fortsätta hamra på det under början av det nya året. Tack för att du är med! 

(Läs om vår vision och grundsatser här.)

 

(Du kan lyssna på inspelade predikningar på ItunesSpotify samt på vår gudstjänstsida och soundcloud om du missat en gudstjänst. Om du vill repetera det du hört eller inte bor i närheten. En inspelning kan emellertid aldrig ersätta det gemensamma gudstjänstfirandet, tillbedjan och samlingen kring Ordets förkunnelse.)