Torsdagsmässa

Här i Kornhillskyrkan har torsdagsmässan varit en viktig del under många år. Vi firar nu mässa varannan vecka kl 18.30.

Fokus för kvällarna är utrustande och helande! Vi vill ha en inbjudande och fri miljö där vi får följa den Helige Ande, träna oss i att följa Andens ledning, förbön för varandra och det helande och upprättelse som får ske i detta.
Samtidigt vill vi lyfta fram och betona den läkedom vi får ta emot i nattvardens gåvor.

Kom gärna och var med!

Torsdagar jämna veckor. (Kontakt: Jonatan Wolfbrandt)