Torsdagsmässa

Här i Kornhillskyrkan har torsdagsmässan varit en viktig del under många år. Under pandemins tid pausade vi och har även under början av hösten avvaktat då vi funderat över hur vi vill gå vidare med våra torsdagar.

Fr.o.m. 21/10 börjar vi fira kvällsmässa igen, men nu i lite annan form och utifrån andra förutsättningar. Under hösten kommer vi fira mässa varannan torsdag kl 18.30 och vi serverar ingen mat efteråt. 

Fokus för kvällarna under hösten kommer vara utrustande och helande! Vi vill ha en inbjudande och fri miljö där vi får följa den Helige Ande, träna oss i att följa Andens ledning, förbön för varandra och det helande och upprättelse som får ske i detta.
Samtidigt vill vi lyfta fram och betona den läkedom vi får ta emot i nattvardens gåvor.

Kom gärna och var med!

Torsdagar jämna veckor. (Kontakt: Jonatan Wolfbrandt)