Medarbetare

Ansvarig präst: Jonatan Wolfbrandt
070 - 440 22 89
jonatan@kornhill.se 

Intendent: Kristian Berggren
076 014 41 80
kristian@kornhill.se

Vaktmästare: Tomas Nilsson
070 257 90 25

tomas@kornhill.se

Barn & ungdom: Maja Ekheimer
0768-67 65 97
maja.ekheimer@efs.nuWebbansvarig: info@kornhill.se

Bankgiro: 5423-5023