Gudstjänst

OBS! Söndagsgudstjänsten är inställd på obestämd tid framöver!

Välkommen på gudstjänst varje söndag kl. 11.00!

Vi erbjuder:

  • Kyrkskjuts tur och retur mellan Oskarström, Halmstad och Kornhill
  • Tolkning till engelska, arabiska och tigrinja
  • Barnprogram
  • Kyrkfika

 

Vill du ha kyrkskjuts?

Kontakta en medarbetare för anmälan.

------------------------------------------------------------------------------------

NOTICE! The sermon is cancelled for an undetermined time!

Welcome to sermon each sunday at 11:00 AM!

  • Churchbus between Oskarström, Halmstad and Kornhill
  • Translation to english, arabic and tigrinja
  • Childrensprogram
  • Chruchfika

Want to be picked up by the churchbus?

Contact office staff.

Predikningar