Gudstjänst

Välkommen på gudstjänst varje söndag kl. 11.00!

Jesus älskar dig och vill möta dig! Vi hoppas du vill närvara. Har du frågor om själva gudstjänsten eller om församlingen, så kontakta någon av våra medarbetare .

Du är välkommen oavsett om du är medlem eller inte. Vi ser fram emot att träffa dig!

Myndigheterna har beslutat att fr.o.m. den 9/2 ta bort de restriktioner som på olika påverkat våra gudstjänster under nästan två års tid (se folkhälsomyndighetens hemsida). Det innebär att du inte längre behöver anmäla dig till gudstjänst, avstånd mellan rader och människor behöver inte längre hållas i gudstjänst, samt att vi har möjlighet att röra oss friare under själva gudstjänsten. Med det sagt är vi samtidigt uppmanade att älska och respektera vår nästa, så vi får visa hänsyn för att vi kan uppleva och se det här olika.

Tillbedjande får vi följa Jesus in i den nya säsongen som väntar oss.

Inspelade videopredikningar på Youtube

 

Predikningar