Gudstjänst

Välkommen på gudstjänst varje söndag kl. 11.00!

Jesus älskar dig och vill möta dig! Vi hoppas du vill närvara. Har du frågor om själva gudstjänsten eller om församlingen, så kontakta någon av våra medarbetare .

Du är välkommen oavsett om du är medlem eller inte. Vi ser fram emot att träffa dig!

 

Inspelade videopredikningar på Youtube

 

Predikningar