Gudstjänst

Fr.o.m. 1/6 2021 kan vi efter samlas 50 personer till gudstjänst efter många månader av endast digitala samlingar! Du kan vara en av de 50 genom att anmäla dig via nedanstående länk!

 

Välkommen på gudstjänst varje söndag kl. 11.00!

Jesus älskar dig och vill möta dig! Vi hoppas du vill närvara. Har du frågor om anmälan, om själva gudstjänsten, eller om församlingen, så tveka inte hör gärna av dig till någon av våra medarbetare.

https://calendly.com/kornhill

 

Inspelade videopredikningar på Youtube

 

Predikningar