Livets frågor

LIVETS FRÅGOR

En reflexionsstund då aktuella frågor tas i samtalsform.
Någon inleder med dagens ämne – Sedan kommer det öppna samtalet.
Man är välkommen att dela med sig av egna tankar, eller lyssna.

Vi träffas i Kornhillskyrkans café
kl. 10-11.30
Vi börjar kl 10 med ett enkelt fika.
Max tio min senare startar "föreläsningen". Introduktionen kan väl ta minst 20 min???

23.10 Finns det en kristen feminism?
27.11 Förvaltarskap – hur då?
18.12 Varför är dödshjälp en dålig idé?

VÄLKOMMEN

Kontakt: Hans Lundaahl   0709 415541