Smågrupper

Vad är en Smågrupp?

Jo, det är en grupp på 4-10 personer, som träffas en vardagskväll någonstans i Halmstad med omnejd. Fokus är på genuin kristen gemenskap, att bygga relationer och söka efter lösningar på vardagliga problem. I Kornhillskyrkan arbetar vi parallellt med hemgrupper och cellgrupper

Hemgrupperna har haft lite olika karaktär genom åren även om huvudinriktningen med gemenskap och lärjungaträning etc. varit densamma.  Våren 2009 startades cellgrupperna för att erbjuda ytterligare ett smågruppsalternativ.

Cellgrupperna 

drivs av en tydlig vision att växa och generera nya grupper och deltagarna har för avsikt att bli ledare i de nya grupper som bildasGrupperna delas inte utan man är med i sin gamla grupp även då man startat en egen grupp. Renodlade mans– och kvinnogrupper formas. Tiden är begränsad till en timme/vecka och man tränas i olika områden. Fördelarna gentemot hemgrupperna kan vara den begränsade tiden, att alla uppmuntras att engagera sig och bli ledare, grupperna delas inte, samt att grupperna formas enligt samma vision.

Hemgrupperna 

utformas ganska fritt utifrån ledaren och gruppens medlemmar, men huvudingredienserna är gemenskap, omsorg, vittnesbörd, lovsång, bibelsamtal, bön och praktiskt arbete… Friheten i utformning gör att man har möjlighet att skapa hemgrupper med specialinriktning t.ex. bönehemgrupp, familjehemgrupp. Fördelarna gentemot cellgruppen kan vara att man kan ägna mer tid åt varandra vilket kan ge fördjupad gemenskap. Hemgrupperna är inte könsbundna vilket gör att man kan delta som par eller som familj.

De flesta av Kornhillskyrkans smågrupper är öppna för precis alla som vill vara med. Du behöver å ena sidan inte ha en färdig kristen tro för att vara med i en Hemgrupp, men Du behöver å andra sidan veta att tanken med gruppen är att den skall vara en kristen gemenskap. 

Just nu har vi ca 20-25 smågrupper igång i Kornhillskyrkan. De träffas i allmänhet någon vardagskväll, en gång i veckan, tre veckor av fyra. Grupperna träffas ej den första hela veckan i månaden. De flesta grupperna möts i olika hem, men vissa grupper väljer att träffas i kyrkan.

Eftersom varje människa är unik, innebär det att varje grupp blir unik. Om Du skulle vilja vara med i en smågrupp, ta kontakt med någon av våra teamledare/samordnare, så att ni tillsammans kan komma fram till en lämplig grupp för Dig.

 

Per-Eive Berndtsson
035-14 41 83
per-eive@kornhill.se

Hans Lundaahl
070-9415541
hans.lundaahl@gmail.com

Viktigt

Det kanske tar ett tag innan Du finner den grupp som du tror att Gud vill att du skall vara med i. Det är OK! Känn dig fri att pröva dig fram. Kom bara ihåg att när du funnit den rätta gruppen, överlåt dig åt den!

Som en familj 

Gudstjänster kan vara mycket inspirerande, eller hur? Men ärligt talat, det är svårt att känna verklig gemenskap i en så stor grupp människor. Det är lätt att man försvinner i mängden.  Alla behöver känna att de hör ihop med andra människor som känner dem och älskar dem. Huvuddelen av Guds välsignelse i en människas liv kommer genom djupare relationer med andra troende. Att lära sig hantera andra människors fel och misslyckande är också en huvudväg till mognad.

En plats för omsorg & coachning

I en församling som Kornhillskyrkan är det omöjligt för prästerna att ha personlig omsorg om flera hundra människor. Istället har vi många motiverade och tränade smågruppsledare som kan förse kristna med omsorg, stöd, uppmuntran och förmaning, något som alla behöver.

En plats där man kan upptäcka och träna sina unika gåvor

Alla av oss har fått gåvor av Gud, men alla kan inte fungera i dessa på gudstjänsterna. Om Du vill växa i dina gåvor och i den kallelse som Gud har gett dig, så behöver Du vara i en trygg och utvecklande miljö. En smågrupp är rätta platsen för detta!

En plats för träning & tillämpning av Guds ord i din vardagslivet.

I den lilla gruppen kan du ställa dina frågor, diskutera olika saker och dela insikter med varandra.