Om oss

Vision

Vi vill se Guds rikes tillväxt, människor komma till tro på Jesus, hela samhället påverkas.

Kornhillskyrkans grundsatser

Skapelsen
Vi tror att bibelns Gud har skapat allt liv och att varje människa har ett okränkbart värde. Som församling är vi kallade att älska alla människor och att värna hela skapelsen.  (1 Mos 1-2; 1:1; 1:26-28; Joh 13:34; Matt 5:44)

Jesus är kung
Jesus är kung och har all makt i Himlen och på jorden, därför vill vi centrera allt vi gör runt Honom och underordna oss Honom.  (Mark 8:29-30; Matt 28:18-20; Joh 1:1; Fil 2:6-11)

Korset och uppståndelsen
Vi vill betona allt som Jesus har gjort för oss på korset och samtidigt vandra korsets väg själva. Utifrån det lever vi i Jesu uppståndelseliv som sätter oss fria. Vi är övertygade om varje människas behov av personlig frälsning och helgelse. (1 Petr 2:24; Rom 5:6-11; Rom 3:23; Luk 9:23-26; Apg 3:14-16) 

Ordet och Anden
Vi tror att Bibeln är Guds eget Ord, vår yttersta auktoritet. Vi vill bygga allt vi gör på Bibeln. Utifrån den grunden vill vi lyssna in Guds tilltal för oss idag. Den Helige Ande talar till oss och vi vill höra vad Han säger. Vi överlåter oss att gå dit Anden leder och göra det Han visar. (Heb 4:12; Matt 7:24-27; Gal 5:25; Joh 10:3-4; Joh 5:19)

En levande del av Kristi kropp
Som församling är vi en del av Kristi kropp, i Halmstad såväl som i resten av Sverige och världen. Vi vill vara en levande del av denna kropp som har något särskilt att bidra med, men samtidigt ser vi att de andra delarna har sina unika bidrag till kroppen. (Rom 12:4-5; Ef 4:15-16; Joh 2:19-22; 1 Kor 10:16-17) 

Tillbedjan och bön
Det är vårt stora privilegium att få tillbe Jesus, både individuellt och gemensamt. Vi tror att det är vår första kallelse att älska och ära Jesus. Vi tror bönelivet är avgörande för relationen med Gud, både för den enskilde kristne och oss som församling. (Joh 4:23-24; Ef 6:18; Matt 22:36-40; Upp 7:9-17)

 

En missionell kyrka
Vi vill vara en missionsrörelse som når människor med evangeliet. Som Jesus utsända vittnen vill vi betjäna de behövande och komma med Guds kärlek till hem, grannskap, arbetsplatser och nationer. (Matt 28:18-20; Matt 24:14; Apg 1:8; Joh 13:34-35; Joh 20:21; Matt 10:1-10)

Vi är familj
Församlingen är kallad att älska varandra så som Jesus älskar oss. Vi vill vara nådefulla, en plats där människor kan hitta tro, gemenskap och helande. Vi vill, som en familj, samlas från olika kulturer och från alla generationer där vi tillsammans lyfter fram det Jesus lagt ner i var och en av oss. (Joh 13:34-35; Matt 11:28-30; Apg 2:42-47; Ef 2:19-20; Gal 3:27-29)

Utrustande och sändande
Vi tror vi har kallelsen att vara en utrustande och sändande församling. Likt Jesus, får vi ta emot människor och grupper, utrusta och sända dem vidare till de platser och sammanhang där Gud vill ha dem. Vi vill träna och forma ledare för Guds rike och samtidigt utrusta varje medlem att tjäna som Jesus i sin vardagssituation. (Luk 5:8-11; Luk 10:1-9; Mark 6:33-44; Apg 19:9-12; Ef 4:11-13)

Guds förvandlande närvaro och kraft
Jesus Kristus förvandlar mörker till ljus och död till liv. Som församling bär vi Jesu närvaro och förvandlande kraft till upprättelse för vår omvärld. Vi vill vara en församling där människor förvandlas, upprättas, helas och befrias. Vi vill bli mer lika Jesus och leva det liv Han kallat oss att leva. (Joh 11; 1 Kor 3:16; 1 Kor 2:4-5; 1 Petr 2:4-10)

Gudstjänst och smågrupper
Som församling överlåter vi oss till den stora sammankomsten, söndagsgudstjänsten, och till den mindre gemenskapen i smågrupperna. Viktiga ingredienser för att leva ett sunt och dynamiskt liv i Jesu efterföljd tror vi är: Ordets förkunnelse, gemensam tillbedjan, sakramenten (dop och nattvard) och den nära gemenskapen i bibel, bön och mission.  (Apg 2:42-47; Heb 10:24-25; Matt 28:18-20; Rom 10:17)