Bön och tillbedjan

Jesus är vårt centrum. Han kallar oss till Honom och att böja oss inför Honom. Därför är det vårt stora privilegium att få tillbe Honom både individuellt och gemensamt. Vi tror att det är vår första kallelse att ära Jesus och därifrån flödar vår relation med Honom. Vi tror bönelivet är helt avgörande för den enskilde kristne och för oss som församling. Allt börjar i bön.

Utifrån detta tankesätt pågår bön varje vecka vid många tillfällen och på många sätt i vår församling. Vi vet att bönen fortsätter utanför våra samlingar, samt att det finns bönetillfällen som är både spontana och inofficiella. Detta är vi både glada och mycket positiva till.

De bönesamlingar vi har i församlingen är:

  • Församlingsbön andra torsdagen i månaden kl 18.00-19.00. Kyrksalen
  • Bön inför gudstjänsten på söndagar kl 10.00 (alla välkomna). Ungdomsrummet
  • Morgonbön varje vardag kl 8.15 (Mässa på tisdagar). Kapellet. (Pågår 20-30 min)

Vi vill också betona den stora bönekraft som bär församlingen ute i våra smågrupper!

Välkommen att vara med i vår bön.

Gud välsigne dig.