Barn och unga

Barn och unga är ett av kornhillskyrkans kärnområden! Vi tror på och älskar de yngre i vår församling. Vi vill se nya generationer gå längre och upptäcka mer i Guds rike än vad tidigare generationer trodde var möjligt.

Vi vill se barn och unga lära känna Jesus och leva i Andens liv och kraft!

 

Barn/Underlandet

Under lång tid har vi haft en söndagsskola som vi kallat "Underlandet". För tillfället är den, tillsammans med mycket annat, under ombearbetning och därmed görs punktinsatser under terminerna för barnen under gudstjänsttid. Vid frågor eller idéer, kontakta Helena Lindberg (samordnare lindberg.fam@telia.com, 0702941930) eller Jonatan Wolfbrandt (präst).

För de äldre barnen (11-14 år) driver vi Josua under söndagsgudstjänsterna. Josua går ut från gudstjänsten efter första lovsångspasset och samlas då i ungdomslokalen.

Fredagar jämna veckor kl 10-11.30 samlar vi föräldralediga med deras barn. En enkel samling med lek, fika och andakt.

Kornhill youth

Fredagkväll, vad gör du då? Vårt förslag är att du kommer till kyrkan! Vi har olika saker på gång varje fredag. Varannan gång har vi en ungdomsgudstjänst och varannan gång har vi en större aktivitet. En ungdomsgudstjänst innebär att någon från Kornhillskyrkans församling kommer och undervisar eller delar ett vittnesbörd för oss, vi sjunger lovsång och har bönestationer. Efter en ungdomsgudstjänst fikar vi och umgås i ungdomarnas lokal. En större aktivitet innebär att vi har en lek eller tävling som tar en längre stund av kvällen planerad som till exempel spelkvällar, bilkurragömma, filmkvällar. Det här är bara några exempel av många. Givetvis fikar vi och har andakt efter aktiviteten. Vi tror att Gud är en levande Gud som är intresserad av våra liv och inbjuder oss till en relation med honom. På fredagskvällarna får vi möjligheten att upptäcka mer vem Gud är och vara del av en kristen gemenskap där vi kan få många vänner.

En fredagskväll börjar klockan 19.00. Ungdomar som börjat klass 7 är välkomna. Bästa sättet att få info om vad som är på fredag ​​är att höra av sig till Emil för att komma med i sms-chatten där informationen kommer ut.

Huvudansvarig: Emil Nilsson (0733520161)

Saltordförande: Joel Lindberg